Darujte naději, zachraňte život. Vstupte do Registru dárců kostní dřeně.
Podpořte činnost Nadace pro transplantace kostní dřeně finančním darem.
Vytvořte sami projekt na podporu Nadace prospěšný například šířením informací či finančním ziskem.

Podmínky vstupu do Registru dárců se liší v následujících věkových kategorií.

0 – 18 let
Ve věku nižším osmnácti let není možné do registru vstoupit z důvodu ochrany potenciálního dárce a jeho fyziologického vývoje.
18 – 35 let
Věk od 18 do 35 let se považuje z hlediska dárcovství kostní dřeně jako ideální.

Jak probíhá registrace (18-35 let)

Krok 1.
Domluvte si osobně, telefonicky či písemně schůzku v některém z dárcovských anebo náběrových center ČNRDD.
Krok 2.
Na této schůzce vyplníte krátký zdravotní dotazník a zdravotní sestra vám odebere 2ml krve. Ta se odešla k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře ČNRDD.
Krok 3.
Právě jste vstoupili do Registru dárců kostní dřeně. Žádná další vyšetření se při registraci neprovádějí! Zdravotní stav každého člověka se totiž v průběhu času mění a podrobné vyšetření je proto namístě až v době případného výběru dárce pro konkrétního nemocného.

Zapíšete-li se do registru, můžete se stát dárcem pro někoho z nemocných třeba i ve velice krátké době. Anebo naopak můžete být v databázi řadu let, než se najde nemocný, který bude vaši dřeň potřebovat. Může se samozřejmě stát, že vaši pomoc nebude potřebovat nikdo. Přesto každý, kdo se v ČNRDD zaregistroval, s sebou přináší budoucí naději na život druhému člověku!

V případě potřeby více informací přejděte na stránky Českého národního registru dárců dřeně:

http://www.kostnidren.cz/darci/vstup-do-registru

nebo se nás ptejte na emailu info@darujnadeji.net

35 – 60 let
Ve věkovém rozmezí od 35 let do 60 let je možné do Registru dárců vstoupit, je však třeba (z důvodu omezených finančních kapacit Nadace) uhradit náklady na rozbor krve.

Jak probíhá registrace (35-60 let)

Krok 1.
Napište na email nadace@kostnidren.cz, že máte zájem o vstup do Registru dárců, ale že jste již mimo vytyčenou věkovou hranici. Nadace Vám zašle variabilní symbol, který použijete při platbě 1500kč na bankovní účet: 4343043/0300. Touto částkou bude uhrazeno vyšetření vašich transplantačních znaků. Nadace vám po zaplacení pošle potvrzení o platbě.
Krok 2.
Domluvte si osobně, telefonicky či písemně schůzku v některém z dárcovských anebo náběrových center ČNRDD. Předložte potvrzení o platbě.
Krok 3.
Na této schůzce vyplníte krátký zdravotní dotazník a zdravotní sestra vám odebere 2ml krve. Ta se odešla k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře ČNRDD.
Krok 4.
Právě jste vstoupili do Registru dárců kostní dřeně. Žádná další vyšetření se při registraci neprovádějí! Zdravotní stav každého člověka se totiž v průběhu času mění a podrobné vyšetření je proto namístě až v době případného výběru dárce pro konkrétního nemocného.

Zapíšete-li se do registru, můžete se stát dárcem pro někoho z nemocných třeba i ve velice krátké době. Anebo naopak můžete být v databázi řadu let, než se najde nemocný, který bude vaši dřeň potřebovat. Může se samozřejmě stát, že vaši pomoc nebude potřebovat nikdo. Přesto každý, kdo se v ČNRDD zaregistroval, s sebou přináší budoucí naději na život druhému člověku!

V případě potřeby více informací přejděte na stránky Českého národního registru dárců dřeně:

http://www.kostnidren.cz/darci/vstup-do-registru

nebo se nás ptejte na emailu info@darujnadeji.net

60 let a více
Po dosažení 60 let věku, jsou lidé z Registru dárců vyřazováni, jelikož by již nebylo možné zaručit bezpečnou transplantaci krvetvorných buněk.

Dobrovolný příspěvek pro nadaci:

Proveďte prosím převodem z účtu:

Cílový účet: 43 43 043 / 0300

Specifický symbol: 77